„Litopsy, czyli żywe kamienie”

Czy wiecie, co to są litopsy? Bo my już wiemy !
Są  to takie rośliny, które gromadzą wodę
i wyglądają jak kolorowe kamienie. Na zajęciach każdy dostał specjalny zestaw do posiania tych roślin. Codziennie je zraszamy i czekamy na efekt naszej pracy ogrodnika.

 

Las w słoiku

Uczniowie ze świetlicy Amaro Strychos z grupy przyrodniczo – turystycznej mieli okazję stworzyć własny las w słoiku. Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową. Dzięki odpowiednio dobranym roślinom, uczniowie stworzyli mini ekosystem zamknięty
w szklanym naczyniu. Teraz te umiejętnie skomponowane lasy w szkle, cieszą oczy oraz zdobią nasze klasy. Kolejny punktem warsztatów było sadzenie cebulek tulipanów w szkolnym ogrodzie, by wiosną rozkwitły i zachwycały nasze zmysły kolorami
i fakturami. Uczniowie zapowiedzieli, że z niecierpliwością będą wiosną wypatrywać
„swoich” tulipanów. Dodatkowo uświadomili sobie jakie korzyści płyną z pracy
w ogrodzie, a są to min.: satysfakcja, odprężenie, pozytywny nastrój, uważność, kreatywność, sprawczość i oczywiście wiedza o roślinach!

 

_____________________________________________________________________
Wszystkie rośliny oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów
zostały sfinansowane z budżetu państwa w ramach programu: „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”.

Na lekcji orkiestrowej

W dniu 24.10.2022 roku w ramach zajęć umuzykalniających grupa z SP 21 wybrała się do Opery Śląskiej. Skrzypce, trąbki, wiolonczele…i wiele innych instrumentów, które można usłyszeć w Operze były tematem lekcji orkiestrowej. Spotkanie z kwintetem smyczkowym to podróż przez motywy muzyczne z popularnych filmów i bajek, których dzieci wysłuchały na żywo w sali koncertowej opery. W trakcie spotkania uczestnicy mogli przyjrzeć się instrumentom z bliska, ochotnicy samodzielnie grali na skrzypcach
i dyrygowali kwintetem smyczkowym. Na koniec wszyscy uczestnicy brali udział
w konkursie wiedzy z nagrodami.

 

_____________________________________________________________________
Koszty zostały pokryte ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”ramach realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”.
Dziękujemy

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ

 

W dniu 20 października 2022 roku w integracyjnej świetlicy „Amaro Strychos”
w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu odbyły się konsultacje z przedstawicielami społeczności romskiej zamieszkałej w Bytomiu- Bobrku. Na spotkaniu omówiono potrzeby edukacyjne dzieci pochodzenia romskiego ,ofertę zajęć pozalekcyjnych , wysłuchano oczekiwań i sugestii społeczności romskiej.

 

Lekcja baletu

W dniu 19.10.2022 roku w ramach zajęć umuzykalniających grupa z SP 21 wybrała się do Opery Śląskiej. Na zajęciach baletowych dzieci poznały krótką historię sali baletowej, etapy nauki baletmistrzów, specyfikę zawodu tancerza. Uczestnicy przebierali się w stroje do ćwiczeń i wykonywali ćwiczenia oraz kroki baletowe. Poznali siedem pozycji baletowych, ukłon, piruet, ćwiczenia przy drążku i przy akompaniamencie oraz słownictwo baletowe zaczerpnięte z języka francuskiego.

 

„Młody Konstruktor”

Zajęcia techniczno-informatyczne „Młody Konstruktor” prowadzone są w grupie
uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu z podziałem na chłopców i dziewczynki co dwa
tygodnie po dwie godziny. Głównym celem zajęć jest rozwijanie uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie,  w ruchu, poprzez doświadczanie, eksperymentowanie i budowanie przestrzenne z programowaniem.

 

Warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków

Grupa przyrodniczo – turystyczna nie ustaje w realizacji ciekawych zajęć, gdyż po interesujących wyjazdach, w których uczestniczyli uczniowie przyszedł czas na warsztaty – wyrabianie naturalnych kosmetyków. Uczniowie pod czujnym okiem pani Ewy Jańczak eksperymentowali wytwarzając samodzielnie mydełka, kule kąpielowe
i balsamy do ust. Zajęcia odbywały się w pracowni chemicznej, która na kilka godzin zamieniła się miejsce pełne przyjemnych aromatów i pięknych kolorów. Młodzi
pasjonaci przyjemne spędzili czas i mieli okazję do nauki przez zabawę, ale przede wszystkim budzili swoją kreatywność, mieli poczucie sprawczości i satysfakcji z efektu końcowego. Każdy wyszedł z zajęć z własnoręcznie zrobionym zestawem kosmetyków

_____________________________________________________________________
Koszty zostały pokryte ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”ramach realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”.
Dziękujemy