„Młody Konstruktor”

Zajęcia techniczno-informatyczne „Młody Konstruktor” prowadzone są w grupie
uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu z podziałem na chłopców i dziewczynki co dwa
tygodnie po dwie godziny. Głównym celem zajęć jest rozwijanie uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie,  w ruchu, poprzez doświadczanie, eksperymentowanie i budowanie przestrzenne z programowaniem.