Kontakt

Świetlica Amaro Strychos działa w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu

ul. Macieja Rataja 3

tel. (32)3875360, fax (32)3875360, e-mail: spnr16@wp.pl

osoby kierujące świetlicą :
Krystyna Matejczyk – kierownik
Beata Michalska – koordynator
Marzena Wołosz – koordynator (dotyczy zadania realizowanego
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 im. J. Lompy)

Osoby kierujące świetlicą w latach ubiegłych:
Dorota Żuber – kierownik (2013-2021)
Agata Kołodziejczyk – koordynator (2013-2021)