Kontakt

Świetlica Amaro Strychos działa w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu

ul. Macieja Rataja 3

tel. (32)3875360, fax (32)3875360, e-mail: spnr16@wp.pl

osoby kierujące świetlicą :
Dorota Żuber – kierownik świetlicy od 2013 i do 01.09.2019 dyrektor szkoły
Agata Kołodziejczyk – koordynator świetlicy do 01.09.2021, nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich

Beata Michalska– koordynator świetlicy od 01.09.2021