Na lekcji orkiestrowej

W dniu 24.10.2022 roku w ramach zajęć umuzykalniających grupa z SP 21 wybrała się do Opery Śląskiej. Skrzypce, trąbki, wiolonczele…i wiele innych instrumentów, które można usłyszeć w Operze były tematem lekcji orkiestrowej. Spotkanie z kwintetem smyczkowym to podróż przez motywy muzyczne z popularnych filmów i bajek, których dzieci wysłuchały na żywo w sali koncertowej opery. W trakcie spotkania uczestnicy mogli przyjrzeć się instrumentom z bliska, ochotnicy samodzielnie grali na skrzypcach
i dyrygowali kwintetem smyczkowym. Na koniec wszyscy uczestnicy brali udział
w konkursie wiedzy z nagrodami.

 

_____________________________________________________________________
Koszty zostały pokryte ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”ramach realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”.
Dziękujemy