SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ

 

W dniu 20 października 2022 roku w integracyjnej świetlicy „Amaro Strychos”
w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu odbyły się konsultacje z przedstawicielami społeczności romskiej zamieszkałej w Bytomiu- Bobrku. Na spotkaniu omówiono potrzeby edukacyjne dzieci pochodzenia romskiego ,ofertę zajęć pozalekcyjnych , wysłuchano oczekiwań i sugestii społeczności romskiej.