Warsztaty fotograficzne

Jak trzymać aparat? Gdzie włączyć aparat? Jak przybliżać obiektywem obraz?
Gdzie patrzeć? Na co zwracać uwagę, gdy robimy zdjęcie.
Jak zgrać zdjęcia?
Na te i inne pytania uczniowie uzyskali odpowiedzi i sprawdzali w praktyce podczas zajęć technicznych „Młody konstruktor”. Dzieci miały mnóstwo radości i satysfakcji
w trakcie wykonywania zdjęć,
jak i podczas ich przeglądania na komputerze.

 

 

 

Podsumowanie zajęć „Trening pamięci i technik uczenia się”

Celem zajęć było stymulowanie ogólnej sprawności poznawczej uczniów poprzez aktywizowanie różnych funkcji umysłu: koncentracji, pamięci, uwagi i jej podzielności, spostrzegawczości, wyobraźni, oraz wykorzystanie technik pamięciowych w nauce szkolnej. Ćwiczenia obejmowały ortografię, naukę wierszy na pamięć, poznanie sposobów sprytnego mnożenia liczb i doskonalenie techniki oraz szybkości liczenia. Ponadto uczniowie poznali działa wybitnych malarzy, ważne definicje z języka
polskiego i przyrody. Nauczyli się wykorzystywać mnemotechniki usprawniające uczenie się dat i następujących po sobie wydarzeń, dowiedzieli się jak zrobić mapy myśli jako notatki z lekcji. Każdy z uczniów dowiedział się jakie są najlepsze dla niego sposoby nauki, czyli czy jest wzrokowcem, słuchowcem bądź kinestetykiem. Podczas zajęć uczniowie grali w gry planszowe, karciane i układanki logiczne rozwijające myślenie logiczne i strategiczne oraz doskonalące szybkość reakcji.

 

 

Podsumowanie zajęć przyrodniczo – turystycznych

Głównym celem zajęć było rozbudzanie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi, kształtowanie szacunku do otaczającej przyrody, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i zachęcanie do przeprowadzania obserwacji, doświadczeń oraz eksperymentów.
Zakres wiadomości wykraczał poza treści programowe, ukazywał bogactwo kulturowe
i przyrodnicze regionu oraz stymulował postawy twórcze wśród uczniów oraz rozwijał ich uzdolnienia. Zajęcia prowadzone były w formie ciekawych wycieczek i wyjść, warsztatów, doświadczeń z wykorzystaniem dostępnych pomocy dydaktycznych.
W trakcie trwania zajęć czterokrotnie odbyliśmy wycieczki m.in. do Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, Planetarium Śląskiego w Chorzowie do Muzeum Śląskiego
w Katowicach oraz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Poza tym uczniowie wytworzyli naturalne kosmetyki, sadzili rośliny w szkole – ukwiecając parapety, ale przede wszystkim tworząc naturalne filtry oczyszczające powietrze. W szkolnym ogrodzie posadzili cebule tulipanów oraz wykonali piękne lasy w słoikach, zdobywając wiedzę
o różnych roślinach, które rosną w określonych ekosystemach. Dbali także o rośliny umieszczone na szkolnych korytarzach. Ponadto zdobyli praktyczną wiedzę
i umiejętności wykorzystując magnes i kompas, dowiedzieli się co to jest gęstość cieczy i jak stworzyć tęczę w probówce. Wykonali także z naturalnych okazów przyrodniczych ozdoby świąteczne. Zajęcia ukazały uczniom, iż przyroda jest wszędzie i ma ogromny wpływ na nasze życie, a naszym zadaniem jest mądre korzystanie z jej bogactwa
i różnorodności. Podczas zajęć promowano także ekologiczne postawy i zdrowy styl życia. Wszyscy z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, biorąc w nich czynny udział.

 

 

Integracyjny Turniej Sportowy

Ale się działo!
13 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 21 odbył się zorganizowany przez świetlicę AmaroStrychos turniej sportowy dla uczniów z SP 16 i SP21. Uroczystego  otwarcia Integracyjnego Turnieju Sportowego dokonał Pan Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Uczniowie rywalizowali w 10 konkurencjach: slalom hokejowy, dart – rzut do celu, skok w dal, skoki na piłce, przenoszenie piłek rakietami do tenisa, skoki na skakance, latająca bila – gra zręcznościowa, tor przeszkód, odbijanie
piłki o stół do tenisa stołowego, slalom z użyciem Jumbo Trackersów. Wszyscy wyszli
z uśmiechem natwarzy, medalami i podarunkami. Po turnieju uczestnicy zjedli  przygotowany poczęstunek.

Całość została sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów

w Polsce na lata 2021-2030” w ramach realizacji zadania
„Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”.

Dziękujemy!

 

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia

 

Dawno temu, w czasie adwentu, ludzie spotykali się i robili ozdoby świąteczne, w tym stroiki, które sprawiały, że pomimo szarości na zewnątrz, w domach i sercach gościła radość z oczekiwanych świąt i świąteczna atmosfera. Do dnia dzisiejszego stroiki są  bardzo popularną ozdobą świąteczną.
Dlatego uczestnicy świetlicy razem spotkali się i stworzyli własne dekoracje bożonarodzeniowe, stroiki świąteczne, które mogli zabrać ze sobą do domu.

Stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe mogliśmy wykonać z materiałów zakupionych
ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach
„Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów
w Polsce na lata 2021-2030” w ramach realizacji zadania
„Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”.

Dziękujemy!

 

 

 

Warsztaty tworzenia kartek świątecznych

 

Każde zbliżające się święta to doskonała okazja
do podarowania okolicznościowej kartki. Zapakowana w kopertę i wysłana do najbardziej
odległych zakątków naszego kraju, jest znakiem, że ktoś o nas pamięta.
Radość jest tym większa, jeśli wykonamy je samodzielnie. Podczas warsztatów dzieci wykonały jedyne w swoim rodzaju kartki świąteczne,
które będą mogły wysłać do swoich najbliższych.

 

Kartki mogliśmy wykonać z materiałów zakupionych ze środków dotacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w ramach realizacji zadania
„Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”.

Dziękujemy!