Integracyjny Turniej Sportowy

Ale się działo!
13 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 21 odbył się zorganizowany przez świetlicę AmaroStrychos turniej sportowy dla uczniów z SP 16 i SP21. Uroczystego  otwarcia Integracyjnego Turnieju Sportowego dokonał Pan Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Uczniowie rywalizowali w 10 konkurencjach: slalom hokejowy, dart – rzut do celu, skok w dal, skoki na piłce, przenoszenie piłek rakietami do tenisa, skoki na skakance, latająca bila – gra zręcznościowa, tor przeszkód, odbijanie
piłki o stół do tenisa stołowego, slalom z użyciem Jumbo Trackersów. Wszyscy wyszli
z uśmiechem natwarzy, medalami i podarunkami. Po turnieju uczestnicy zjedli  przygotowany poczęstunek.

Całość została sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów

w Polsce na lata 2021-2030” w ramach realizacji zadania
„Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”.

Dziękujemy!