Co nowego

  Grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 i Szkoły Podstawowej nr 21 licząca 45 osób wraz z opiekunami udała się
Więcej
Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, kształci wyobraźnię przestrzenną, ćwiczy pamięć, uwagę, koncentrację
Więcej
12 czerwca  2024 roku odbyły się w naszej świetlicy warsztaty ekologiczne, które tak jak w ubiegłych latach prowadziła Pani Edukator
Więcej
Na zajęciach sprawnościowych z elementami gimnastyki korekcyjnej rozwijamy sprawność psychomotoryczną i motoryczną. Kształtujemy ogólną sprawność fizyczną oraz przeciwdziałamy powstawaniu wad
Więcej
     Uczniowie uczestniczący w tych zajęciach rozwijają swoją pamięć, spostrzegawczość, szybkość reakcji, przerzutność uwagi oraz rozwijają logiczne myślenie w
Więcej
Od początku maja trwają zajęcia grupy przyrodniczo-ekologicznej w świetlicy Amaro Strychos. Ich celem jest rozbudzenie zamiłowania do przyrody i uwrażliwienie
Więcej
Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt w Polsce. To czas, gdy możemy się spotkać z rodziną i przyjaciółmi, dzielić się
Więcej
Uczniowie z grupy „Młody konstruktor” z SP16 podczas zajęć techniczno-informatycznych w świetlicy Amaro Strychos montowali drewniany zegar. Podczas kilku zajęć  w
Więcej
Podczas konferencji przedstawicieli stowarzyszeń mniejszości narodowych i etnicznych województwa śląskiego , która odbyła się w dniu 27 lutego 2024 w
Więcej
W poniedziałek 18 grudnia  podopieczni świetlicy i uczniowie naszej szkoły otrzymali bożonarodzeniowe paczki  ufundowane przez Fundację Petralana. Dzięki ofiarności i
Więcej