zajęcia sprawnościowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Na zajęciach sprawnościowych z elementami gimnastyki korekcyjnej rozwijamy sprawność psychomotoryczną i motoryczną. Kształtujemy ogólną sprawność fizyczną oraz przeciwdziałamy powstawaniu wad postawy. Wszystkie aktywności odbywają się przez gry i zabawy, które sprzyjają integracji i współpracy.

Zajęcia i wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zostały sfinansowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji              w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce                  na lata 2021 -2030” w ramach realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy                        Amaro Strychos w  SP 16 w Bytomiu”