Harmonogramy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ INTEGRACYJNEJ ŚWIETLICY AMARO STRYCHOS W SP16
Zajęcia prowadzone w świetlicy romskiej od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Obowiązuje od 04.09.2023r.