Trening pamięci oraz myślenia logicznego w grach planszowych i strategicznych

    

Uczniowie uczestniczący w tych zajęciach rozwijają swoją pamięć, spostrzegawczość, szybkość reakcji, przerzutność uwagi oraz rozwijają logiczne myślenie w różnych grach planszowych, karcianych i strategicznych. Grając w gry, uczniowie uczą się przewidywać poczynania rywali, osiągać zamierzone cele i poznają zasady nowych gier. Zajęcia są lubiane przez uczniów, a czas spędzany na nich, zawsze biegnie za szybko.

 

 

Zajęcia i wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zostały sfinansowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji              w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce                  na lata 2021 -2030” w ramach realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy                        Amaro Strychos w  SP 16 w Bytomiu”