Lawendowe wrzeciona

Od początku maja trwają zajęcia grupy przyrodniczo-ekologicznej w świetlicy Amaro Strychos. Ich celem jest rozbudzenie zamiłowania do przyrody i uwrażliwienie uczniów na ekologiczne rozwiązania w codziennym życiu. Podczas jednych z zajęć, uczniowie wykonywali lawendowe wrzeciona, które mogą sobie zawiesić w pokoju, w szafie lub po prostu dać blisko lóżka w którym śpią. Młodzi przyrodnicy dowiedzieli się, że lawenda ma właściwości regenerujące, przeciwzapalne i uspokajające, dlatego warto ją mieć blisko siebie.

Zajęcia i wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zostały sfinansowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji              w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce                  na lata 2021 -2030” w ramach realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w  SP 16 w Bytomiu”