„Jaka matka taka córka”

 

Pierwsze zajęcia w ramach warsztatów odbyły się w czerwcu 2023r. i miały na celu zaznajomienie uczennic oraz kobiet Romskich z podstawowymi aspektami rozwoju biologicznego kobiety, zasadami zdrowego trybu życia, higieny osobistej oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.  W pierwszej części zajęć przedstawiono uczestniczkom planowaną tematykę warsztatów  oraz przeprowadzono anonimową ankietę mającą na celu rozeznanie stopnia znajomości:  biologii  i fizjologii kobiet, aspektów higieny osobistej oraz profilaktyki zdrowia. Tematyka pierwszych zajęć dotyczyła profilaktyki prozdrowotnej i higieny skóry. W związku ze zbliżającymi się wakacjami i wzmożoną ekspozycją słoneczną omówiono również profilaktykę nowotworu skóry- czerniaka złośliwego. Uczestniczki poszerzyły również swoją wiedzę dotyczącą zasad codziennej  pielęgnacji skóry, oznakowań kosmetyków dostępnych na rynku.