Bajkowe kółeczka, czyli origami płaskie z koła

Podczas zajęć „Kreatywne zajęcia techniczne i kulinaria” dzieci składały kółka zgodnie z przykładem. Zajęcia pełne kółek, czyli origami płaskie z koła. To zajęcia zarówno przyjemne, jak i korzystnie wpływające na rozwój uczniów. Rozbudzają dziecięcą wyobraźnię, rozwijają sprawność manualną, wyzwalają skupienie oraz wyczulają dzieci na ład i porządek.

Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zostały sfinansowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 -2030” w ramach realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”