Ze sztuką na Ty

W pracy naszej świetlicy Amaro Strychos ważne miejsce zajmują działania artystyczne- plastyczne, taneczne, teatralne.

Na zajęciach z arteterapii z Panią Olą Cieplińską dzieci spotykają się w dwóch grupach wiekowych dwa razy w tygodniu. Celem warsztatów jest pobudzenie wyobraźni i ekspresji twórczej dzieci i młodzieży, zachęcanie do własnej aktywności artystycznej, współpraca w grupie oraz poszerzenie spektrum ich możliwości pracy na scenie. Jednocześnie zajęcia mają charakter terapeutyczny. Służą podnoszeniu poziomu samoakceptacji, rozładowywaniu negatywnych napięć, emocji i agresji. Podczas wspólnych spotkań kształcimy umiejętność pracy zespołowej, a także zdolność czujnego słuchania i reagowania na akcje partnerów scenicznych. Efektem naszych spotkań są wystawy prac plastycznych oraz spektakle wystawiane na szkolnej scenie i podczas wizyt gościnnych, np. w przedszkolu.

Na zajęciach tanecznych w tym roku ćwiczymy przede wszystkim taniec indyjski, bo tam tkwią korzenie romskiej kultury. W grudniu tancerki zaprezentowały się dwukrotnie- podczas finału konkursu „ Tacy różni, tacy podobni” oraz w czasie świetlicowej wigilii. Najbardziej efektowne są próby z tzw. skrzydłami Isis. Ze względu na ich duży rozmiar premiera występu będzie możliwa dopiero wiosną na boisku szkolnym podczas Pikniku.