Spotkania z robotami

Współczesny świat nigdy jeszcze nie rozwijał się w tak zawrotnym tempie. Kontakt z nowoczesnymi technologiami jest nieunikniony, a nawet niezbędny. Zadaniem wychowawców, rodziców jest ustrzec dzieci przed negatywnymi skutkami korzystania z tzw. elektroniki, ale nie przed samą technologią. Jednym ze sposobów jest nauka programowania dla najmłodszych, dlatego właśnie w roku szkolnym 2019/2020 wychowankowie świetlicy „ Amaro Strychos” mają okazję brać udział w zajęciach robotyki.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. A zabawy i śmiechu na naszych zajęciach bez liku. Po wakacjach wróciliśmy do spotkań w naszej romskiej świetlicy z jeszcze większą niż zwykle ciekawością. Nasze grono miało się bowiem powiększyć o… „przybyszy z obcej planety”. Jakież było nasze zaskoczenie, kiedy okazało się, że nowymi członkami naszej świetlicy są urocze roboty –Photony . Niestety ich rakieta rozbiła się, a one same utraciły pamięć. Teraz mogą liczyć tylko na nas, a my postaramy się, aby szybko odzyskały utracone umiejętności. Właśnie jesteśmy w trakcie nauki poruszania się. O kolejnych sukcesach poinformujemy wkrótce.