Zajęcia krawieckie

Uczniowie z grupy „Kreatywne zajęcia techniczne i kulinaria” z SP16 podczas zajęć w świetlicy Amaro Strychos poznali maszynę do szycia Łucznik i szyli woreczek na „skarby”. Pierwsze koty za ploty 🙂

Zajęcia i wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zostały sfinansowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 -2030” w ramach realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”