Wycieczka do Planetarium Śląskiego

W piątek 30 września uczniowie dwóch grup świetlicy integracyjnej Amaro Strychos wybrali się do Planetarium Śląskiego Parku Nauki, aby uczestniczyć w ciekawych zajęciach dotyczących geografii, przyrody i astronomii. Uczestniczy wycieczki wzięli udział w 2 godzinnych zajęciach w sali planetarium, gdzie zostały omówione następujące treści: orientacja na sferze niebieskiej – kierunki świata, gwiazdy
i gwiazdozbiory, model geocentryczny budowy świata, teoria heliocentryczna
Mikołaja Kopernika oraz ruch obrotowy Ziemi i ruch obiegowy Ziemi. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie wraz z przewodnikiem ekspozycji w sali Astronomia. Wokół sali rozmieszczone są interaktywne stanowiska prezentujące zagadnienia związane
z astronomią: między innymi różnego rodzaju instrumenty obserwacyjne takie jak lunety, teleskopy czy celostat. Jedną z największych atrakcji tej ekspozycji jest pokój pozwalający na spacer wśród gwiazd w okularach 3D. Tam uczniowie mogli niemal dosłownie brodzić wśród ciał niebieskich. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas tej
wycieczki na pewno zostaną wykorzystane w trakcie nauki szkolnej, ale także w życiu codziennym, gdyż w przystępny sposób wyjaśniły uczniom omawiane zjawiska przyrodnicze i astronomiczne.

 

 

___________________________________________________________________

Cały wyjazd został sfinansowany ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów
w Polsce na lata 2021-2030”.