Lekcja teatralna w Operze Śląskiej

W dniu 30.09.2022 roku w ramach zajęć umuzykalniających grupa z SP 21 wybrała się do Opery Śląskiej. W trakcie wycieczki można było sprawdzić co jest w różnych zakątkach opery, policzyć wszystkie pracownie, podejrzeć próbę czy zajrzeć
do garderoby. Zwiedzanie opery było doskonałą okazją do wysłuchania opowieści
o Operze Śląskiej, poznania postaci Wiesława Ochmana a także
do tego, by przekonać się na własne oczy, jak dużo pracy towarzyszy przygotowaniom do spektaklu Operowego. Można było założyć kostium i sprawdzić jak czuje się aktor
w pełnej masce a także zobaczyć, jak szyje się stroje, gdzie ćwiczą muzycy i co mieści się w różnych zakamarkach budynku.
Dzieci mogły wziąć do ręki rekwizyty i dowiedzieć się dlaczego na scenie nóż nie rani
a wystrzał nie jest niebezpieczny. Magia opery zaczarowała uczestników, bo wszyscy byli bardzo grzeczni i spokojni.

 

_____________________________________________________________________
Cały wyjazd został sfinansowany ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w
ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów
w Polsce na lata 2021-2030”.