Naleśnikowe zajęcia

„Kreatywne zajęcia techniczne i kulinaria” rozwijają m.in. zainteresowania i umiejętności kulinarne. Uczniowie uczestniczący w zajęciach rozpoczęli kulinarną przygodę w czerwcu. Kuchnia bez naleśników byłaby nudna. To tradycyjna potrawa o wiekowej recepturze uwielbiana przez dzieci. Doskonaliliśmy umiejętność smażenia naleśników. Już wiemy, że usmażenie dużego naleśnika na naleśnikarce wcale nie jest takie proste.

Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zostały sfinansowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 -2030” w ramach realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”