„Zajęcia z plusem –rozwijanie uwagi i spostrzegawczości oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w klasie I a”

Celem zajęć jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju umysłowego uczniów. Zajęcia prowadzone są w formie gier edukacyjnych, zabaw oraz ćwiczeń kształtujących spostrzegawczość, uwagę i koncentrację. Uczniowie utrwalają poznany materiał literowy ćwicząc czytanie sylabami oraz liczenie w zakresie 20.