wystawa

Podczas konferencji przedstawicieli stowarzyszeń mniejszości narodowych i etnicznych województwa śląskiego , która odbyła się w dniu 27 lutego 2024 w Sali Marmurowej w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaprezentowane zostały prace plastyczne dzieci  uczęszczających do świetlicy Amaro Strychos oraz zdjęcia z działalności świetlicy integracyjnej. To ważne wydarzenie skupiło się na działalności takich placówek. Świetlica Amaro Strychos jest miejscem, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności artystyczne i społeczne. Prace plastyczne, które zostały zaprezentowane, stanowią wyraz kreatywności i zaangażowania tych młodych artystów.