Wycieczka do Muzeum Górnośląskiego

Na ostatnią wycieczkę do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, wybrali się uczniowie
z dwóch grup świetlicy integracyjnej Amaro Strychos. Uczniowie wzięli udział
w przepięknej lekcji o przyrodzie lasów, mokradeł oraz pól i łąk Górnego Śląska, którą poprowadził pan przewodnik. Doświadczając przyrody wszystkimi zmysłami, uczniowie oglądali eksponaty, słuchali ptasich treli i dotykali mniej lub bardziej puszystych futer największych leśnych ssaków (między innymi lisa, sarny, muflona, jelenia
europejskiego) oraz pni drzew (olszy czarnej, jesionu wyniosłego, dębu szypułkowego). Dzięki tym zajęciom uczniowie zdobyli dużą dawkę wiedzy i poznali wiele ciekawostek przyrodniczych. Kolejnym punktem wizyty w muzeum był udział w zajęciach arteterapii. Młodzi artyści w półmroku, przy dźwiękach muzyki, tworzyli piękne prace światła i cienia malując piaskiem. Efektami pracy były ulotne obrazki usypywane piaskiem, pozostające odbiciem wyobraźni i przepływających myśli, które były prezentowane na dużym ekranie  i zapisywane w pamięci komputera oraz w telefonach młodych twórców.

 

_____________________________________________________________________
Koszty wycieczki zostały pokryte ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów
w Polsce na lata 2021-2030” w ramach realizacji zadania
„Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”.
Dziękujemy