Tworzymy dekoracje z mchu chrobotka

Uczniowie z grupy ekologiczno-turystycznej z SP21 podczas zajęć w świetlicy Amaro Strychos tworzyli ozdobne drzewka bonsai . Dekoracje uczniowie wykonali  ze sklejki     i mchu chrobotka.

Wszystkie materiały do zajęć zostały sfinansowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w ramach zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu.