spotkanie ze społecznością romską

W dniu 19 października 2023 roku w integracyjnej świetlicy „Amaro Strychos”
w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu odbyły się konsultacje z przedstawicielami społeczności romskiej zamieszkałej w Bytomiu- Bobrku. Na spotkaniu omówiono potrzeby edukacyjne dzieci pochodzenia romskiego ,ofertę zajęć pozalekcyjnych ,ofertę wycieczki jednodniowej, wysłuchano oczekiwań i sugestii społeczności romskiej.