Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia

 

Dawno temu, w czasie adwentu, ludzie spotykali się i robili ozdoby świąteczne, w tym stroiki, które sprawiały, że pomimo szarości na zewnątrz, w domach i sercach gościła radość z oczekiwanych świąt i świąteczna atmosfera. Do dnia dzisiejszego stroiki są  bardzo popularną ozdobą świąteczną.
Dlatego uczestnicy świetlicy razem spotkali się i stworzyli własne dekoracje bożonarodzeniowe, stroiki świąteczne, które mogli zabrać ze sobą do domu.

Stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe mogliśmy wykonać z materiałów zakupionych
ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach
„Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów
w Polsce na lata 2021-2030” w ramach realizacji zadania
„Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”.

Dziękujemy!