Podsumowanie zajęć „Trening pamięci i technik uczenia się”

Celem zajęć było stymulowanie ogólnej sprawności poznawczej uczniów poprzez aktywizowanie różnych funkcji umysłu: koncentracji, pamięci, uwagi i jej podzielności, spostrzegawczości, wyobraźni, oraz wykorzystanie technik pamięciowych w nauce szkolnej. Ćwiczenia obejmowały ortografię, naukę wierszy na pamięć, poznanie sposobów sprytnego mnożenia liczb i doskonalenie techniki oraz szybkości liczenia. Ponadto uczniowie poznali działa wybitnych malarzy, ważne definicje z języka
polskiego i przyrody. Nauczyli się wykorzystywać mnemotechniki usprawniające uczenie się dat i następujących po sobie wydarzeń, dowiedzieli się jak zrobić mapy myśli jako notatki z lekcji. Każdy z uczniów dowiedział się jakie są najlepsze dla niego sposoby nauki, czyli czy jest wzrokowcem, słuchowcem bądź kinestetykiem. Podczas zajęć uczniowie grali w gry planszowe, karciane i układanki logiczne rozwijające myślenie logiczne i strategiczne oraz doskonalące szybkość reakcji.