Pieczemy babeczki i nie tylko…

Podczas zajęć kulinarnych dzieci same wykonały ciasto na muffinki czekoladowe oraz ciasto cytrynowe.

Wszystkie produkty zostały zakupione ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 -2030” w ramach realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”