Muzeum Śląskie

W piątek 7 października uczniowie dwóch grup świetlicy integracyjnej Amaro Strychos wybrali się do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Uczestnicy wycieczki wzięli udział
w zajęciach edukacyjnych pt.: „Literacka podróż z Tomkiem”. Celem zajęć było przybliżenie ich uczestnikom przyrody i kultur kontynentów, które przemierzał Tomek Wilmowski – bohater książek Alfreda Szklarskiego. Podczas warsztatów uczniowie pracowali w trzyosobowych grupach rozwiązując zadania, a następnie przedstawiali ich rozwiązania pozostałym uczestnikom wycieczki. Zajęcia w przestrzeni edukacyjnej
„Na tropie Tomka” pobudzają wyobraźnię, uczą uważnego wsłuchiwania się w czytany na głos tekst literacki i umożliwiają poznawanie świata różnymi zmysłami. Dzięki
aktywnemu eksplorowaniu wystawy uczniowie poznali faunę i florę charakterystyczną dla danego rejonu świata, dowiedzieli się, jak nazywały się rdzenne ludy zamieszkujące dany kontynent, jakie są ich tradycje i kultura. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie wystawy „Głusza”. Pani kurator podczas lekcji muzealnej „Głusza. Zakoduj to” przybliżyła uczestnikom zajęć świat osób niesłyszących. W trakcie warsztatów uczniowie dowiedzieli się czym jest język, jak powstają kody, czym różni się język gestów od języka migowego. Projektując kody, bawiąc się alfabetami, słowami, gestami i znakami poznali świat osób niesłyszących. Zajęcia oprócz tego, że rozwijają myślenie abstrakcyjne, uczą otwartości i współpracy w zróżnicowanym środowisku językowym.

_____________________________________________________________________

Koszty wycieczki zostały pokryte ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”ramach realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”.
Dziękujemy