Jest w Polsce takie miejsce…

 Jest w Polsce takie miejsce, które każdy Polak przynajmniej raz w życiu
powinien odwiedzić, by móc poznać prawdziwie dziedzictwo własnego kraju.
To właśnie Kraków – miasto królów, historyczne serce Polski, 
ostoja kultury i sztuki.
Dnia 14 września 2023 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 
i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 odwiedzili  Kraków, 
który przywitał ich serdecznie mnogością zabytków i niezwykłym klimatem. 
Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzenia dziedzińca arkadowego
Zamku Królewskiego na Wawelu i Katedry Wawelskiej. 
Uczniowie mieli okazję obejrzeć z bliska Dzwon Zygmunta.  
Potem Drogą Królewską udali się na Rynek Główny , który zaprezentował
im perłę renesansu polskiego - Sukiennice, gdzie mogli zakupić pamiątki. 
Odwiedzili również kościół Mariacki, wewnątrz którego znajduje się 
XV- wieczny drewniany ołtarz wykonany przez słynnego rzeźbiarza 
Wita Stwosza. Ostatnim etapem wycieczki było spotkanie 
ze smokiem wawelskim.

Wycieczka dostarczyła uczniom nie tylko wszechstronnej wiedzy, 
ale przede wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń. 
Dziękujemy😊

Wycieczka w całości sfinansowana ze środków dotacji 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach 
„Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów
w Polsce na lata 2021-2030” w ramach realizacji zadania
„Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”.