Czy w Sztolni Czarnego Pstrąga żyją czarne pstrągi?

My już znamy odpowiedź na to pytanie. Podczas wycieczki 31.05. 2023r. zorganizowanej w ramach projektu integracyjnego Amaro Strychos zwiedzaliśmy sztolnię.

Najpierw schodziliśmy po krętych schodach, potem płynęliśmy łodziami, było chłodno temperatura jest tu stała ok 10st. C. Trochę straszne, bo ogarniały nas ciemności, a łodzie czasami przeginały się na boki. Pan Przewodnik opowiadał nam historię powstania sztolni, jak trudne było życie gwarków, pracowały nawet dzieci, chodzenie do szkoły było przywilejem najbogatszych (!!!). A najgorsze …nie było internetu!

Przepływaliśmy przez tzw. Bramy w jednej kapała woda. Według legendy, komu kropla spadnie na głowę będzie mądry, na rękę – bogaty, na plecy –zapracowany. Nie wiadomo czemu naszym Paniom woda spadała tylko na plecy.

 Zadawaliśmy mnóstwo pytań. Również o nazwę sztolni czy faktycznie są tu czarne pstrągi. Pan Przewodnik odpowiedział na wszystkie nasze pytania, również dotyczące ryb. Ale czy pstrągi są czarne, nie zdradzimy. Zapraszamy do sztolni w Tarnowskich Górach, to super wyprawa.

Potem mieliśmy grę terenową, to taki jakby escaperoom, ale w lesie. Widzieliśmy sarnę , niektórzy pierwszy raz, a stała całkiem blisko. Na koniec kiełbaski z grilla. Wszyscy się świetnie bawili.

Wycieczka została sfinansowana ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w ramach realizacji zadania
„Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”.