Coraz bliżej święta…

Uczniowie z grupy ekologiczno – turystycznej świetlicy integracyjnej Amaro Strychos wykonali podczas zajęć ozdoby świąteczne z naturalnych materiałów i darów natury, stroiki świąteczne . Powstały piękne orzechowe i kartonowe choinki ,choinki z materiału oraz kolorowe stroiki świąteczne.

Wszystkie materiały do zajęć zostały sfinansowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w ramach zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu.