Było pięknie i kolorowo

Podczas Pikniku Rodzinnego, który odbył się w dniu 23 września na terenie Szkoły
Podstawowej nr 16 wychowankowie świetlicy wraz z Panią Krysią asystentką edukacji
romskiej zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i muzyczne.
Pokazali oni wspaniały występ pełen tańca, śpiewu, porywających rytmów i barwnych strojów.