Zajęcia trening pamięci i techniki uczenia się

Celem zajęć jest pokazanie uczniom w jaki sposób się uczyć, aby się nauczyć, wykorzystując efektywne sposoby zapamiętywania. Na pierwszych zajęciach uczniowie dowiedzieli się, którą półkulę mózgu mają dominującą i co zrobić, aby również wykorzystać potencjał drugiej półkuli mózgowej. Poznali także style uczenia się, czyli indywidualne cechy, które określają czy są wzrokowcami, słuchowcami, dotykowcami czy kinestetykami. Na każdych zajęciach rozwijają koncentrację i podzielność uwagi, pamięć oraz wyobraźnię. Podczas zajęć uczniowie doskonalą technikę liczenia, utrwalają zasady ortografii np. metodą łańcuszkową, wykorzystują mnemotechniki w pracy z mapą. Wielką radość sprawia im także czas przeznaczony na gry planszowe, które są wykorzystywane jako opracowanie strategii  działania w celu osiągnięcia sukcesu oraz rozwiązywanie łamigłówek z Mensy, które zachęcają do szukania niestereotypowych rozwiązań. Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, co cieszy prowadzącą panią Ewę Jańczak, ale przede wszystkim ma znacznie przełożyć się na wyniki w nauce uczniów i ma wpłynąć na ich świadomie organizowanie procesu uczenia się w szkole i domu.

Pomoce do zajęć zakupione  ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w ramach zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu.