Zajęcia taneczne

Na zajęcia taneczne uczęszczają  dzieci z klas drugich i pierwszych. Z dziewczynkami z klas pierwszych p. Renata Księżopolska wraz z p. Ewą Jańczak opracowały i przygotowały  taniec z szarfą pod hasłem: Tańczymy dla Białoczerwonej. Taniec został zaprezentowany podczas konkursu organizowanego przez MDK nr 1 w Bytomiu. Z uczennicami i uczniami z klasy drugiej A – od początku roku szkolnego obie Panie przygotowują układ taneczny do piosenki Majki Jeżowskiej „Laleczka z saskiej porcelany”, oraz taniec z szarfą. Oba tańce zostaną zaprezentowane rodzicom 06.06.2022r., w czasie mini przedstawienia z okazji Dnia Mamy. Oprócz układów choreograficznych, na zajęciach ćwiczymy poruszanie się na scenie, taniec z wachlarzami. Uczymy się odpowiedzialności i systematyczności w podejmowanych działaniach. Nabywamy pewności siebie i wiary we własne możliwości. Na zajęcia może uczęszczać każdy kto będzie chodził systematycznie i aktywnie w nich uczestniczył.