zajęcia „spoko, spoko”

Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy chcą po lekcjach się odprężyć i zrelaksować. Słuchają muzyki relaksującej, ćwiczą koncentrację. Wprowadzony został element innowacyjny –  taniec. Korelacja ruchów sprzyja skupieniu i uwadze. Wspólne gry to integracja, rozmowa ale i ćwiczenie pamięci.

Zajęcia sfinansowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 -2030” w ramach realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”