Z wizytą w ZOO

received_565757754737029W dniu 30.09.2021 r w ramach zajęć przyrodniczo-turystycznych grupa z SP 21 pojechała do Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.
Wycieczka miała na celu poszerzenie wiedzy na temat życia zwierząt oraz świadomego i twórczego spędzania czasu wolnego. Oprócz tego dzieci miały możliwość rozwijania postaw proekologicznych i poszanowania przyrody. Podczas wycieczki dzieci zapoznały się z gatunkami zwierząt, których dotychczas nie znały, uczyły się wrażliwości na utaczający świat przyrody. Szczególnie podobały się im żyrafy! Pogoda dopisała a barwy jesieni w Parku Śląskim urzekały.
Celem wycieczki była także integracja dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego i polskiego.
Koszt wycieczki został w całości pokryty ze środków rządowego „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w ramach realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”.