Ptasia stołówka

Uczniowie z grupy ekologiczno – turystycznej ze świetlicy Amaro Strychos dbają o to, by codziennie uzupełniać jedzenie w szkolnej ptasiej stołówce, tłuszczowymi kulami, które wykonali na zajęciach. Ptasi gwar towarzyszy wszystkim od wczesnych godzin porannych i daje dużo satysfakcji i możliwość obserwacji ptaków oraz uczy odpowiedzialności za podejmowane czyny w długoterminowym dokarmianiu skrzydlatych przyjaciół.