Mali – Seniorom, czyli Europejski Dzień Seniora

20 października przypada Europejski Dzień Seniora i z tej okazji grupa uczniów z klasy 6c na zajęciach techniczno-informatycznych oraz uczniowie z klas I-III wykonali 90 kartek z życzeniami i drobnym upominkiem, które zostały dostarczone do Ostoi Pokoju Domu Opieki w Miechowicach. To wyraz pamięci o Seniorach i ich ważnej roli w naszym życiu.

Wszystkie materiały do zajęć zostały sfinansowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w ramach zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu.