Malowanie Mandali

Poniedziałki zazwyczaj nie kojarzą się zbyt dobrze…Ale nie u nas!
W świetlicy Amaro Strychos na poniedziałki się czeka! A to za sprawą wspaniałej atmosfery na zajęciach arteterapii. Uśmiech, relaks, twórczość – tym razem
w postaci malowania mandali.
Uczestnicy zajęć nie tylko stworzyli, ale i wystawili swoje prace. Nastąpił szybki wernisaż wystawy.
Uśmiech i zaciekawienie udzieliły się osobom oglądającym prace.
I o to właśnie chodziło!

 

_____________________________________________________________________
Koszty zostały pokryte ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”ramach realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy Amaro Strychos w SP 16 w Bytomiu”.
Dziękujemy