Fundacja

O Fundacji

Fundacja Pamięci Księdza Prałata Pawła Krafczyka w Bytomiu Bobrku została założona w 2011 roku przez grupę wrażliwych społecznie przedsiębiorców mających siedziby swoich firm w Bytomiu, w dzielnicy Bobrek, głównie w miejscu, gdzie kiedyś mieściła się nieistniejąca dziś Huta Bobrek. Działalność Fundacji skupia się głównie na wsparciu osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans, szczególnie dzieci i młodzieży. Dzięki pomocy finansowej Fundacji jest możliwe zorganizowanie półkolonii letnich, wycieczek, imprez sportowych.
Największym przedsięwzięciem jest bez wątpienia realizowane od 2014r. w partnerstwie ze szkołą zadanie publiczne „ Prowadzenie świetlicy integracyjnej
Amaro Strychos w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu ”. Z dotacji Wojewody Śląskiego w ramach Programu na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, środków własnych oraz Gminy Bytom (etat w SP 16 na wsparcie edukacji romskiej) ok. 45 dzieci z rodzin romskich i nieromskich ma zapewnione po lekcjach ciekawe, rozwijające zajęcia otwierające ich na świat, wiedzę, kulturę.
Fundacja wspiera działania skierowane do młodzieży z dzielnicy Bobrek. Korzystając z możliwości wsparcia ze strony Gminy Bytom na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pozyskała dla grupy „ Świetliki ” środki na cztery projekty:

 1. „ Można lepiej żyć ” (kwiecień 2013 – grudzień 2013)
 2. „ Można lepiej żyć II ” (marzec 2014 – grudzień 2014)
  Zajęcia dla 20 osób w wieku 13 – 18 lat dotyczące profilaktyki uzależnień oraz
  alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (kino, muzeum, wystawy).
 3. „ Bobrek tańczy ” (marzec – czerwiec 2015)
  Kilkuosobowa grupa szóstoklasistek z SP 16 w Bytomiu stworzyła zespół
  taneczny i pod okiem profesjonalnego trenera przygotowała prezentację swoich
  umiejętności pokazanych podczas III Pikniku Rodzinnego oraz na uroczystości
  zakończenia roku szkolnego.
 4. „ Przez trening do zwycięstwa ” (marzec – sierpień 2015)
  W sobotnich zajęciach sportowych uczestniczyło łącznie 26 zawodników
  ( 5 systematycznie ) . W ramach turnieju tenisa stołowego dzieci spotykały się
  z zawodnikami II i III ligowymi, którzy służyli swą wiedzą i doświadczeniem,
  przekazując je młodszym.

 

Fundacja wspiera też finansowo od 2012 roku „ Igrzyska Szkół Specjalnych Województwa Śląskiego ” organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Szkół Specjalnych „ Dajmy im szanse” działające w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu Bobrku.
Bez pomocy finansowej coroczne półkolonie letnie w SP 16 w Bytomiu Bobrku byłyby znacznie mniej atrakcyjne. Dzięki wsparciu dzieci pojechały m. in. do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, na warsztaty ceramiczne, do parku linowego, na ściankę wspinaczkową.
Fundacja, doceniając wiedzę i umiejętności młodego pokolenia, corocznie dla trójki najlepszych absolwentów SP 16 w Bytomiu przyznaje stypendium na wyprawkę do gimnazjum.

Stoją od lewej:
ks. Dariusz Pietraś- proboszcz parafii Świętej Rodziny w Bytomiu Bobrku

Rada Fundatorów:
Stanisław Żelazowski -„Ekoprod” sp. z o.o., Prezes Fundacji
Sławomir Jarczewski – „Ekoprod” sp. z o.o.,
Krzysztof Czajkowski -„Ekoprod” sp. z o.o.
Józef Kupiec – Przewodniczący Rady Fundatorów
Józef Jelonek – „Vulkan” sp. z o. o.
Paweł Grabowski – „Ekoprod” sp. z o.o.
Roman Grzesiok -„Jupol” S. A., Wiceprezes Fundacji


nieobecni na fotografii :
Stanisław Churas- „Corbo-Koks” sp. z o. o.
Mirosław Zacharmin
oraz wiceprezes Fundacji śp. Marek Kachelski