Harmonogramy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ  REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI SP 16 BYTOM W RAMACH ETATU PRZYZNANEGO PRZEZ GMINĘ BYTOM  NA DZIAŁANIA EDUKACYJNE WSPIERAJĄCE DZIECI ROMSKIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Obowiązuje od 05.06.2023r.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ INTEGRACYJNEJ ŚWIETLICY AMARO STRYCHOS W SP16
Zajęcia prowadzone w świetlicy romskiej od 1 czerwca 2023 do 23 czerwca 2023 r.

Obowiązuje od 05.06.2023r

.