Harmonogramy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ  REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI SP 16 BYTOM W RAMACH ETATU PRZYZNANEGO PRZEZ GMINĘ BYTOM  NA DZIAŁANIA EDUKACYJNE WSPIERAJĄCE DZIECI ROMSKIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Obowiązuje od 30.01.2023r.